Delägares förbättringsutgifter

I en kammarrättsdom har förbättringsutgifter på en privatbostadsrätt fördelats lika mellan delägarna, eftersom de som sammanboende får anses ha haft gemensam ekonomi och därmed på olika sätt har bidragit till hushållets gemensamma kostnader.

Läs mer

Inlägget Delägares förbättringsutgifter dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se