Inflationstakten enligt KPI var 1,9 procent i november 2017, vilket är en upgång från oktober då den var 1,7 procent.

Läs mer

Inlägget KPI för november 2017 var 324,04 dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se