Stora brister i tillsynen av gode män och förvaltare

Tillsynen av gode män och förvaltare har stora brister. Regeringen bör därför ta ett större ansvar för att åstadkomma ökad rättssäkerhet i hela landet, skriver Riksrevisionen i en granskningsrapport.

Läs mer

Inlägget Stora brister i tillsynen av gode män och förvaltare dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se