Regeringen föreslår att lagen om skiljeförfarande moderniseras i syfte att skiljeförfarande även fortsättningsvis ska vara en effektiv och rättssäker form av tvistlösning.

Läs mer

Inlägget Lagen om skiljeförfarande moderniseras dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se