Regeringen har fastställt prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet till 47 300 kr respektive 48 300 kr för år 2020.

Läs mer

Inlägget Prisbasbelopp för 2020 fastställt dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se