Nyhet angående friskvårdsbidraget

Enligt Skatteverkets tolkning av Högsta förvaltningsdomstolens dom den 20 juni 2019 i mål nr 6561-18, innebär domen att ett friskvårdsbidrag som överstiger 5 000 kr bör anses skattepliktigt i sin helhet, vilket kommer att förtydligas i den rättsliga vägledningen.

Läs mer

Inlägget Nyhet angående friskvårdsbidraget dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se