Riksdagen sa ja till förslag från regeringen om olika lagändringar inom socialförsäkringsområdet. Ändringarna innebär bland annat att Pensionsmyndigheten ska få fatta tillfälliga beslut om att dra in eller minska allmän ålderspension, efterlevandepension och efterlevandestöd.

Läs mer

Inlägget Regeländringar inom socialförsäkringsområdet dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se