Sammanläggning av vindsförråd med bostadsrätt utgör inte en avyttring som föranleder en kapitalvinstbeskattning. Det framgår av ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden.

Läs mer

Inlägget Sammanläggning av bostadsrätt dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se