I syfte att stärka konsumentskyddet kommer regeringen att besluta en lagrådsremiss med förslag om att införa ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning.

Läs mer

Inlägget Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se