Högsta förvaltningsdomstolen har nu fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked om att styrelsearvoden ska beskattas som tjänst.

Läs mer

Inlägget Styrelsearvoden ska beskattas som tjänst dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se