Den sammantagna satsningen inom miljö och klimat för år 2018 är 5 miljarder kr, fördelat på flera olika utgiftsområden. Bland annat föreslås bonus till bilar med låga utsläpp.

Läs mer

Inlägget Tydlig miljöprofil i budgeten för år 2018 dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se