Regeringen föreslår i en lagrådsremiss lagändringar som i huvudsak syftar till att förtydliga regler på konsumenträttighetsområdet, framför allt i fråga om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Läs mer

Inlägget Tydligare regler vid konsumentavtal dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se