Regeringskansliet beskriver i Beräkningskonventioner 2019 hur offentligfinansiella effekter till följd av ändrade skatte- och avgiftsregler beräknas och redovisas.

Läs mer

Inlägget Beräkningskonventioner 2019 dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se