Flygskatt ska finansiera utvidgat nyanställningsstöd

I en promemoria föreslår Finansdepartementet att tillämpningsområdet för reglerna om sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare som anställer en första person (växa-stöd) utvidgas till att också omfatta aktiebolag och handelsbolag.

Läs mer

Inlägget Flygskatt ska finansiera utvidgat nyanställningsstöd dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se