Uppgifter om utnyttjande av vissa personaloptioner

Finansdepartementet föreslår i en promemoria att uppgifter om utnyttjande av sådana personaloptioner som inte ska förmånsbeskattas i vissa fall ska lämnas på individnivå i arbetsgivardeklarationen i stället för i en kontrolluppgift.

Läs mer

Inlägget Uppgifter om utnyttjande av vissa personaloptioner dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se