Begränsad uppräkning av skiktgränserna

I en promemoria föreslår Finansdepartementet att den nedre och den övre skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt endast ska uppräknas med förändringen i konsumentprisindex för beskattningsåret 2018. Den nedre skiktgränsen beräknas därmed uppgå till 445 400 kr och den övre skiktgränsen till 647 900 kr för beskattningsåret 2018.

Läs mer

Inlägget Begränsad uppräkning av skiktgränserna dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se