Regeringen ändrar på 3:12-förslaget

Regeringen har gjort vissa justeringar i förslaget om nya skatteregler för fåmansföretag. Bland annat lämnas förenklingsregeln orörd på 2,75 inkomstbasbelopp. Även kravet på eget löneuttag för att få beräkna lönebaserat utrymme lämnas oförändrat på nivårena 6 respektive 9,6 inkomstbasbelopp.

Läs mer

Inlägget Regeringen ändrar på 3:12-förslaget dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se