Skattelättnader för utländska experter

Bestämmelserna om skattelättnader för utländska experter med flera är tillämpliga på en begränsat skattskyldig persons tjänsteinkomster om denne begär att vara skattskyldig enligt inkomstskattelagen. Det framgår av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen.

Läs mer

Inlägget Skattelättnader för utländska experter dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se