Revisor varnas för att ha åsidosatt god revisorssed

En varnad revisor har fått sitt ärende prövat av kammarrätten. Ärendet gällde datering av revisionsberättelsen, sifferändringar i årsredovisningen samt granskning av kontrollbalansräkning.

Läs mer

Inlägget Revisor varnas för att ha åsidosatt god revisorssed dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se