Stärkt ställning för hyresgäster

Hyresgästutredningen föreslår i ett betänkande bland annat att högre krav ska ställas på hyresvärdens information och att större hänsyn ska tas till hyresgästers intressen vid prövningen av om en ombyggnation ska tillåtas.

Läs mer

Inlägget Stärkt ställning för hyresgäster dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se