Vägledning för tillämpning av IFRS för SME

Bokföringsnämnden deltar i arbetet med tolkning och uppdatering av standarden IFRS för SME. Ett utkast till vägledning för tillämpning finns nu tillgängligt på IFRS webbplats.

Läs mer

Inlägget Vägledning för tillämpning av IFRS för SME dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se