Ingen ersättning för juridiks hjälp i mål om hushållsarbete

Högsta förvaltningsdomstolen godtar bolagets underlag för beräkning av arbetskostnad som ger rätt till skattereduktion för rotarbete. Domstolen klargör i domen att det saknas lagstöd för att bevilja ersättning för kostnader avseende juridiks hjälp av biträde i denna typ av mål.

Läs mer

Inlägget Ingen ersättning för juridiks hjälp i mål om hushållsarbete dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se