Anskaffningsutgift för aktier som en anställd fått gåva

Skatteverket anser att om en anställd får aktier från sin arbetsgivare i jul-, jubileums- eller minnesgåva, som den anställde inte beskattas för i inkomstslaget tjänst, ska anskaffningsutgiften för dessa bestämmas till marknadsvärdet den dag som den anställde kan disponera över aktierna.

Läs mer

Inlägget Anskaffningsutgift för aktier som en anställd fått gåva dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se