Skyddet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet utvidgas

Enligt förslag från regeringen ska även företag som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare omfattas av förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet, om företaget i sin näringsverksamhet tillhandahåller varor och tjänster till allmänheten.

Läs mer

Inlägget Skyddet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet utvidgas dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se