Avdrag återinförs för fackföreningsavgift

Regeringen föreslår att en fackföreningsmedlem får en skattereduktion med 25 procent av den sammanlagda medlemsavgift som betalats under året, förutsatt att avgiften uppgår till minst 400 kronor per år. Avsikten är att förslaget ska träda i kraft den 1 juli 2018.

Läs mer

Inlägget Avdrag återinförs för fackföreningsavgift dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se