Regeringen satsar för att bevara skyddsvärda skogar

Regeringen föreslår en landsomfattande inventering av skogar med höga naturvärden, så kallade nyckelbiotoper. Nyckelbiotopsinventeringen genomförs av Skogsstyrelsen och är en av de största naturkartläggningarna i landet. Idén att genomföra en inventering kommer från Naturskyddsföreningen.

Läs mer

Inlägget Regeringen satsar för att bevara skyddsvärda skogar dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se