Arbetsförmedlingens utbildningar leder till lägre arbetsinkomster

Arbetssökande som deltar i Arbetsförmedlingens insats Förberedande och orienterande utbildning får lägre framtida arbetsinkomster än andra arbetssökande. Det visar en granskningsrapport från Riksrevisionen.

Läs mer

Inlägget Arbetsförmedlingens utbildningar leder till lägre arbetsinkomster dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se