Bostadsfastighet på landet kunde inte tillföras skogsmark för uttag av ved

Högsta domstolen har avgjort en avstyckningstvist som rörde förutsättningarna för att tillföra skogsmark till en bostadsfastighet på landsbygden när skogsmarken är intressant för det aktiva skogsbruket samt om en sådan fastighet kan bestå av flera skiften.

Läs mer

Inlägget Bostadsfastighet på landet kunde inte tillföras skogsmark för uttag av ved dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se