Skattereduktion för fackföreningsavgift återinförs

Förslaget om återinförandet av skattereduktion för fackföreningsavgift innebär en skattereduktion med 25 procent av den sammanlagda avgift som en medlem under året har betalat till en arbetstagarorganisation, förutsatt att den sammanlagda avgiften under året uppgår till minst 400 kr.

Läs mer

Inlägget Skattereduktion för fackföreningsavgift återinförs dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se