Den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen justeras

Förslaget innebär att vid en bedömning av om alla verksamma delägare ska anses som en enda delägare – och företaget därmed ska anses vara ett fåmansföretag – ska hänsyn även tas till delägares eller någon närståendes verksamhet, dels i det företag som äger företaget som prövningen avser, dels i ett annat företag som ägs av det förstnämnda företaget.

Läs mer

Inlägget Den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen justeras dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se