Taxonomier för digital inlämning av årsredovisningar

Bolagsverket har nu lanserat de taxonomier som behövs för digital inlämning av årsredovisningar som är upprättade enligt K2. Taxonomierna omfattar årsredovisning, revisionsberättelse och fastställelseintyg för aktiebolag.

Läs mer

Inlägget Taxonomier för digital inlämning av årsredovisningar dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se