Överenskommelser om företrädaransvar – avtalets gränser

Skatteverket får träffa en överenskommelse med företrädaren för en juridisk person om betalningsskyldigheten för den juridiska personens obetalda skatter och avgifter. Skatteverket har i ett ställningstagande förtydligat gränsen för en sådan överenskommelse.

Läs mer

Inlägget Överenskommelser om företrädaransvar – avtalets gränser dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se