Översyn av regelverk ska underlätta arbetsmiljöarbetet

Reglerna för arbetsmiljöarbetet behöver bli tydligare, mer tillgängliga och relevanta för morgondagens arbetsplatser. Som ett led i detta ska Arbetsmiljöverket ta fram en ny regelstruktur.

Läs mer

Inlägget Översyn av regelverk ska underlätta arbetsmiljöarbetet dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se