Lön under uppsägningstiden är sjöinkomst endast om arbete utförs på fartyg i trafik

Lön som en arbetsgivare betalar till en tillsvidareanställd sjöman under den kollektivavtals­reglerade uppsägningstiden, ska enligt Skatteverket inte anses utgöra sjöinkomst om sjömannen inte längre tjänstgör ombord på ett EES-handelsfartyg som används till övervägande del i fjärrfart eller närfart.

Läs mer

Inlägget Lön under uppsägningstiden är sjöinkomst endast om arbete utförs på fartyg i trafik dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se