Brittisk leasehold ska betraktas som en nyttjanderätt

Kammarrätten anser att en Brittisk leasehold ska betraktas som en nyttjanderätt vid inkomstbeskattningen. Det innebär att en avyttring ska behandlas som kapitalvinst enligt reglerna i 52 kap. inkomstskattelagen.

Läs mer

Inlägget Brittisk leasehold ska betraktas som en nyttjanderätt dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se