Svårt att säkra kvaliteten i folkbokföringen

Riksrevisionens senaste granskning visar att Skatteverkets arbete för att upprätthålla kvaliteten i folkbokföringen inte bedrivs på ett effektivt sätt. Därmed ökar bland annat risken för olika typer av välfärdsbrott.

Läs mer

Inlägget Svårt att säkra kvaliteten i folkbokföringen dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se