Beskattning av tillfällig varuförsäljning

Inkomst av tillfällig varuförsäljning som inte bedöms utgöra näringsverksamhet bör redovisas under inkomst av tjänst. Det kan som exempel handla om tillfällig försäljning på marknader eller internet, skriver Skatteverket i ett ställningstagande.

Läs mer

Inlägget Beskattning av tillfällig varuförsäljning dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se