Utvidgat krav på tillgänglighet

Företag inom varu- och tjänstesektorn med färre än tio anställda ska omfattas av kraven på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Det kan till exempel gälla frisörer och restauranger. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Läs mer

Inlägget Utvidgat krav på tillgänglighet dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se