Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ

Skattetillägg får inte tas ut om den uppgiftsskyldige på eget initiativ har rättat en oriktig uppgift. Regeringen föreslår nu att Skatteverket i vissa fall ska kunna ta ut skattettillägg även vid frivilliga rättelser.

Läs mer

Inlägget Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se