Utvidgade reparationsbegreppet för bostäder

Det utvidgade reparationsbegreppet för bostäder omfattar enligt Skatteverkets uppfattning utgifter för en ändrad rumsindelning i bostadslägenheter, under förutsättning att användningen till bostad består.

Läs mer

Inlägget Utvidgade reparationsbegreppet för bostäder dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se