Makars förmögenhetsförhållanden i internationella situationer

Utredningen om EU-bodelning har överlämnat sitt betänkande till regeringen där man föreslår att en ny lag införs med bestämmelser om internationella frågor rörande makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden.

Läs mer

Inlägget Makars förmögenhetsförhållanden i internationella situationer dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se