Avdrag för förtäring vid representation

Skatteverket klargör i ett ställningstagande sin syn på avdragsramen för förfriskningar och annan enklare förtäring, vad som avses med skäligt belopp och vilket belopp som utgör mindre värde vid representation.

Läs mer

Inlägget Avdrag för förtäring vid representation dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se