Förslag om utflyttningsbeskattning av fysiska personer

Förslaget innebär att den nuvarande tioårsregeln slopas och att kapitaltillgångar som ägs av en fysisk person i stället ska anses avyttrade om personen flyttar ut från Sverige. Det innebär att kapitalvinster som har upparbetats i Sverige fram till utflyttningen beskattas här.

Läs mer

Inlägget Förslag om utflyttningsbeskattning av fysiska personer dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se