Nytt K-regelverk – Årsbokslut

Bokföringsnämnden har beslut om ett nytt allmänt råd, BFNAR 2017:3. K-regelverket Årsbokslut ska tillämpas av alla företag som avslutar den löpande bokföringen med ett årsbokslut och som inte har valt att upprätta ett förenklat årsbokslut.

Läs mer

Inlägget Nytt K-regelverk – Årsbokslut dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se