Reparationsavdrag när ekonomibyggnad används privat

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen påverkas inte rätten till avdrag för utgifter hänförliga till reparation och underhåll samt ombyggnad av en ekonomibyggnad på en näringsfastighet av att byggnaden utnyttjas för privata ändamål.

Läs mer

Inlägget Reparationsavdrag när ekonomibyggnad används privat dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se