Avskrivning på byggnad med tomträtt

Vid beräkning av avskrivningsunderlag för en byggnad som förvärvats tillsammans med tomträtt får hela utgiften för förvärvet hänföras till byggnaden. Det framgår av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen.

Läs mer

Inlägget Avskrivning på byggnad med tomträtt dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se