Ändringar i regelverket om bokföring

Bokföringsnämnden har beslutat om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2013:2) och vägledningen om bokföring. Ändringarna beaktar bland annat ny lagstiftning vad gäller bokföringsskyldighet för filialer och utomlands bosatta fysiska personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige.

Läs mer

Inlägget Ändringar i regelverket om bokföring dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se