Ändringar i K2 Årsredovisning i mindre företag

Bokföringsnämnden har beslutat om ändringar i K2 Årsredovisning i mindre företag. Ändringarna avser bland annat ianspråktagen ersättningsfond, vissa stiftelser, uppgift om nettoomsättning i resultaträkning i förkortad form och de särskilda uppgifter om intäkter och kostnader som avser koncernföretag som ska lämnas till vissa av de finansiella posterna i resultaträkningen.

Läs mer

Inlägget Ändringar i K2 Årsredovisning i mindre företag dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se