Reseavdragssystemet ska ses över

Regeringen har gett en kommitté i uppdrag att se över det nuvarande systemet för reseavdrag. Systemet bör omarbetats för att på ett bättre sätt gynna resor med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar och samtidigt vara enklare än nuvarande system att tillämpa, administrera och kontrollera.

Läs mer

Inlägget Reseavdragssystemet ska ses över dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se