Värdering av bilförmån för beskattningsåret 2018

I Skatteverkets meddelande SKV M 2017:16 finns information om de regler som gäller för värdering av bilförmån vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2018.

Läs mer

Inlägget Värdering av bilförmån för beskattningsåret 2018 dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se